شرکت های همکار و زیرمجموعه

شرکت مروارید سبز کاریز

شرکت بازرگانی مروارید سبز کاریز در حوضه مواد معدنی قبل از فولاد فعالیت میکند که در همین راستا با بیش از 30 معدن و کارخانه های فرآوری و تولیدی قراردادهای تامین و خرید دارد. از این رو شرکت مروارید سبز کاریز آمادگی خود را جهت عقد قرار داد با کارخانه های فرآوری مواد معدنی جهت تامین نیازهای این کارخانه اعلام می نماید.

logo1-division
logo-division
logo2-division
logo3-division
logo4-division
Las Vegas
Ottawa
Mockba
Sydney
Beijing