سنگ آهن دانه بندی شده

طبیعتا سنگ آهن ها را نمیتوان به همان صورت که از معدن استخراج می شود مورد استفاده قرار داد. بنابراین بعد از استخراج طی فرآیندی در کارخانه ها، فرآوری می شوند. 

Iron-ore-02
Iron-ore-01

انواع سنگ آهن دانه بندی شده

دانه ریز (Fines)

در نوع ریز دانه ابعاد دانه ها بسیار کوچک بوده و اندازه آنها بین ۰ تا ۱۰ میلیمتر می باشد.

دانه درشت یا کلوخه (Lumps)

در نوع دانه درشت، دانه ها درشت تر بوده و اندازه آنها، بین ۱۰ الی ۳۰ میلیمتر می باشد. عیار این ۲ هم بین ۵۷ الی ۶۳ درصد می باشد ولی عیار ۴۲ درصد هم برای آن مشاهده شده است.