مسئولیت اجتماعی

مروارید سبز کاریز همچون بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر به انجام مسئولیت‌های اجتماعی، فردی و سازمانی خود در قبال جامعه و آینده کشور و مردمان آن متعهد است. 

مروری بر بیش از دو دهه فعالیت سازمان نیز مشخص می‌سازد که این سازمان همواره احترام به قوانین و مناسبات قانونی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی و اقتصادی را مورد توجه قرار داده و در این راه کوشیده است.

حوزه‌های تحت پوشش شرکت مروارید سبز کاریز

کار آفرینی

خدمات بین المللی قانونی

توانمند سازی

آموزش