انواع شمش

تولید انواع ورق به روش نورد گرم و سرد انجام می‌شود، به این صورت که شمش فولادی تا دمایی قبل از ذوب حرارت داده شده تا خمیری شود.برای تولید هر کدام از انواع محصولات فولادی می بایست از نوعی شمش استفاده نمود. 

البته در اینجا به این موضوع مهم اشاره می کنیم که محصولاتی که با به کار گیری شمش تولید می شوند همگی با فرآیند نورد گرم تولید می گردند.

  • check-mark-013ابتدا شمش به صورت قطعات فولادی ریختگی به کارخانه تولیدی میرسد.
  • check-mark-011 تا در  کوره هایی در دمای 900 درجه سانتیگراد حرارت ببیند.
  • check-mark-012طبقه بندی شمش ها بر اساس ابعاد آن هاست.
steel-sections-01
steel-sections-02

بیلت Billet

 با توجه به اینکه اضلاع بیلت با هم برابر هستند بسیار مناسب برای مقاطع توپر به حساب می آید. در زمانی که بیلت گداخته از میان غلتک های نورد عبور می کند می توان آن را در مرکزی ترین قسمت قالب قرار داد بنابراین گداخته ترین بخش بیلت تبدیل به مقطع مورد نظر می گردد. این کار باعث می گردد خواص مکانیکی محصول در سراسر طول تولید یکنواخت توزیع شود.

اسلب Slab

اسلب یا تختال از شناخته شده ترین نوع شمش به حساب می آید. ابعاد تختال به نحوی است که عرض آن نسبت به ضخامت بزرگی قابل ملاحظه ای پیدا نموده است. از این رو به آن تختال گفته می شود. در واقع این شمش، حالتی تخت دارد. مشخص است که برای تولید محصولی نظیر ورق فولادی بهترین گزینه به حساب می آید.

steel-sections-03